Caminantes, flâneurs, paseantes, walkmans, vagabundos, peregrinos, Edgardo Scott